Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2011 tonen

Zijn evaluatiegesprekken tijdverspilling?

Zijn evaluatiegesprekken tijdverspilling? Nee, op voorwaarde dat ze gekoppeld zijn aan doelstellingen die u samen vooraf hebt vastgelegd. Doelstellings-, functionerings- en evaluatiegesprekken zijn geen tijdverspilling als u ze niet pro forma doet. Als u die gesprekken serieus neemt, zijn ze een goede investering. Waarom? Enkel wie de richting kent (doelstellingen), kan zijn doen en laten daarvan laten afhangen (functionering en evaluatie). Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Hoe gebruikt u leestekens?

Hoe gebruikt u leestekens? Kies de gepaste leestekens opdat de lezer een heldere, eenduidige boodschap kan lezen. Vertaling en bewerking van de illustratie Een professor schreef de volgende woorden op het bord en vroeg aan de studenten om de gepaste leestekens toe te voegen: "Een vrouw zonder haar man is niets waard." Alle mannelijke studenten schreven: "Een vrouw, zonder haar man, is niets waard." Alle vrouwelijke studenten schreven: "Een vrouw: zonder haar, man is niets waard." De kracht van leestekens... Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Hoe toont u volledige aandacht?

Hoe toont u volledige aandacht? Door enkel te luisteren en ondertussen alle andere taken te pauzeren. Als u luistert en iets anders doet tegelijk, komt dat over alsof u geen volle aandacht hebt voor uw gesprekspartner. Zelfs aan de telefoon: heeft uw gesprekspartner behoefte aan een luisterend oor? Stop dan met typen en luister met uw volle aandacht. Het getokkel op een toetsenbord kan een geluid zijn dat extra olie op het vuur gooit. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Bestaat uw communicatie uit 93 % non-verbale communicatie?

Bestaat uw communicatie uit 93 % non-verbale communicatie?  De geloofwaardigheid van onze boodschap zit vooral in de lichaamstaal, de gelaatsuitdrukkingen en het stemgebruik. Professor Albert Mehrabian werd bekend omwille van zijn ongelooflijke resultaten over verbale en non-verbale communicatie. Wilt u weten in hoeverre zijn bevindingen kloppen? Lees het volgende artikel en vergelijk met uw eigen ervaringen. Tip: lees ook de reacties op het artikel over Mehrabian. Artikel over de 93 % non-verbale communicatie:  www.managersonline.nl/weblog/109/een-mythe-over-communicatie-de-nek-omgedraaid.html#reacties Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Spreekt u Miss, Mrs en Ms correct uit?

Spreekt u Miss , Mrs en Ms correct uit? U spreekt de drie titels voor vrouwen als volgt uit: Miss als /mis/ Mrs als /misiz/ of /misuz/ Ms als /miz/ of /muz/ U kunt de uitspraken ook horen op http://www.howjsay.com . Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  https://www.lerencommuniceren.eu .

Wat is het verschil tussen Miss, Mrs en Ms?

Wat is het verschil tussen Miss , Mrs en Ms ? In het Engels is Miss voor ongetrouwde vrouwen, Mrs voor getrouwde vrouwen en Ms voor elke vrouw. Ms is de hedendaagse stijl om een vrouw aan te schrijven of aan te spreken. Dat is gemakkelijk, dan moeten we niet weten of ze getrouwd is of niet. Bovendien is het een eerlijke tegenpool voor het mannelijke Mr . Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met  Greet  of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Wat is het verschil tussen Mr. en Mr?

Wat is het verschil tussen Mr. en Mr ? Mr . is Amerikaans Engels voor mister en Mr is Brits Engels voor mister . Lang geleden schreven de Britten ook Mr. met een punt. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Spelen anderen soms een spel met u?

Spelen anderen soms een spel met u? Speel het spel niet mee door vriendelijk te glimlachen en te zwijgen. Sommige mensen spelen graag een spel, ook in zakelijke gesprekken. U kunt beslissen om het spel niet mee te spelen. Wanneer er een onaangenaam gevoel bij naar binnen sluipt, is dat dikwijls een teken dat er iets aan de hand is. U kunt dan op de volgende twee wijzen reageren. 1. U glimlacht vriendelijk en zwijgt. 2. U vraagt, met een glimlach: "Hoe kan ik u dan helpen?" of "Krijg ik eigenlijk wel de kans om u te helpen?" Als effect zwakt het gedrag van uw gesprekspartner meestal af. Soms komt er een onaangename stilte in het gesprek. Hoe zwijgzamer u reageert, hoe actiever uw gesprekpartner wordt en hoe meer hij constructief meedenkt. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  https://www.lerencommuniceren.eu .

Hoe begint u een e-mail?

Hoe begint u een e-mail? Er zijn drie handige beginstrategieën: een bedanking, een vaststelling en een verwijzing. Om hedendaagse en doeltreffende e-mails te schrijven, gebruikt u bijvoorbeeld een van de volgende formuleringen. 1. Bedanking : Bedankt voor jouw duidelijke mail van 14 juli 2011 over het nieuwe project. Om ... 2. Vaststelling : In jouw mail van 14 juli 2011 verklaar je de doelstellingen van het nieuwe project. Daarom ... 3. Verwijzing : Zoals je vraagt in jouw mail van 14 juli 2011, vind je in de bijlage... Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Wat hebt u nodig bij een lastig telefoongesprek?

Wat hebt u nodig bij een lastig telefoongesprek? Twee hulpmiddelen: sta rechtop en adem diep en rustig met de buik. 1. Sta rechtop terwijl u telefoneert en u klinkt net iets kordater. Als effect zal uw gesprekspartner u minder vlug overdonderen. 2. Adem diep terwijl u telefoneert en u blijft langer ontspannen en alert. Als effect zal u nog tijdens het gesprek aan de juiste dingen denken om te zeggen. Dat is beter dan achteraf: 'Ik had dat moeten zeggen! Ik had zo moeten reageren!" Meer informatie over buikademhaling vindt u in oudere blogberichten: http://greetskantoortips.blogspot.com/2009/05/hoe-ademt-u-correct.html http://greetskantoortips.blogspot.com/2009/11/waarom-zou-u-letten-op-een-goede.html Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Wat hebt u nodig in een conflict?

Wat hebt u nodig in een conflict? Liefde. Heb liefde voor de mensheid, de wereld, ons universum en u vindt de kracht om met conflicten om te gaan. Die liefde geeft u een bredere kijk en daardoor energie – of zelfs het nodige lef. Liefde is een belangrijke waarde, ook in aikido (een Japanse krijgskunst). Ueshiba Morihei, de grootmeester van aikido, noemde aikido the martial art of love en niet the martial art of violence . Liefde is de basis voor vrede en harmonie. Enkel als de attitude van een aikidoka vredevol en geweldloos is, kan de aikidoka geweld verslaan en harmonie brengen in een situatie. Die wijsheid uit aikido is universeel en kunt u gerust toepassen op een conflictsituatie op kantoor, op de werkvloer, thuis, … Wilt u meer informatie over het thema?  Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk telefoonalfabet dicteert u?

Met welk telefoonalfabet dicteert u? U kunt ofwel met een erkend telefoonalfabet dicteren ofwel met algemene, duidelijke woorden die u zelf spontaan vindt. Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt spellen met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. Als u het gepaste woord uit een telefoonalfabet niet kent, volstaat een duidelijk woord waarvan de kans hoog is dat de ontvanger het kent. Kies bijvoorbeeld een van de volgende vier tips. 1. Een persoonsnaam die gekend is bij verschillende generaties: Jan, Frederik, Maria, Els, Dirk, Piet, Isabelle, … 2. Een maand : januari, februari, maart, … 3. Een dag : maandag, vrijdag, zondag, … 4. Een gekende geografische naam : Parijs, Brussel, Duitsland, Italië, Amsterdam, … Bijvoorbeeld: a van Antwerpen i van Isabelle k van Keulen i van Isabelle d van dinsdag o van oktober Wilt u meer informatie over het thema?  Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Duits?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Duits? Met wie zoals in a wie Anton . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Duits verbinden we letter en woord met het voorzetsel wie . De meest gangbare telefoonalfabetten in de Duitstalige wereld: http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonalphabet . Bijvoorbeeld: w wie Wilhelm i wie Ida e wie Emil Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Frans?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Frans? Met comme zoals in a comme Anatole . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Frans verbinden we letter en woord met het voorzetsel comme . Het meest gangbare alfabet in de Franstalige wereld: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_t%C3%A9l%C3%A9phonique_fran%C3%A7ais . Bijvoorbeeld: c comme Célestin o comme Oscar m comme Marcel m comme Marcel e comme Eugène Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Engels?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Engels? Met for zoals in a for alfa . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Engels verbinden we letter en woord met het voorzetsel for . Het meest gangbare alfabet is het NAVO-alfabet: http://en.wikipedia.org/wiki/NATO_phonetic_alphabet . Bijvoorbeeld: f for Foxtrot o for Oscar r for Romeo Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Hoe kunt u sneller laptopnotuleren?

Hoe kunt u sneller laptopnotuleren? Gebruik vooral het toetsenbord en weinig de muis. Als u de functies en de toetsencombinaties van uw tekstverwerking en/of uw laptop goed kent, werkt u sneller dan wanneer u met de muis werkt. Dat geldt zowel voor een laptop waarmee u vertrouwd bent als voor een laptop die u maar af en toe gebruikt. Tijdens het notuleren hebt u nauwelijks tijd om vertrouwd te raken met een ander soort muis of om de muis te hanteren. Onderzoek daarom vooraf welke functies u wilt gebruiken tijdens de vergadering. Enkele voorbeelden: page down-toets om naar beneden te scrollen; ctrl + c om te kopiëren; ctrl + v om te plakken; end-toets om naar het einde van de regel te springen; home-toets om naar het begin van de regel te springen; ctrl + s om uw document te bewaren. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Schrijft u een leesteken na een aanspreking in Duitse correspondentie?

Schrijft u een leesteken na een aanspreking in Duitse correspondentie? U schrijft ofwel een komma ofwel een uitroepteken na een Duitse aanspreking. Meestal ziet u een komma na een aanspreking in het Duits. Het eerste woord dat daarop volgt, begint met een kleine letter tenzij het altijd een hoofdletter heeft (zoals bijv. een zelfstandig naamwoord in het Duits). Sehr geehrte Frau Merkel, wie wir Ihnen schon am 1. Januar 2011 mitgeteilt haben ... De aanspreking kunt u ook met een uitroepteken afsluiten. Dat is populair in Oostenrijk en heeft niet dezelfde schreeuwerige betekenis als in het Nederlands. In Zwitserland kan de aanspreking ook eindigen zonder leesteken, zoals dat in het Nederlands en Engels ook kan. In die gevallen, uitroepteken of geen leesteken, begint de tekst altijd met een hoofdletter. Sehr geehrte Frau Merkel! Wie wir Ihnen schon am 1. Januar 2011 mitgeteilt haben ... Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website: 

Hoe schrijft u naar een Duits adres volgens de DIN 5008 van april 2011?

Hoe schrijft u naar een Duits adres volgens de DIN 5008 van april 2011? U schrijft het adres bijna zoals de BNB-norm in België. Een groot verschil is de deelgemeente ( der Ortsteilname ): die staat in Duitse adressen boven de straat of de postbus. Herrn Mark Schlau Haaren Jülicher Straße 789 52070 AACHEN DUITSLAND Haaren is een deelgemeente van Aken en staat volgens de Belgische norm nooit boven de straat. Toch vertonen de Duitse norm en de Belgische norm vele gelijkenissen. Ze raden het volgende aan voor internationale adressen: 1. Het land staat onderaan in hoofdletters en in de landstaal van de verzender. Het is trouwens de post van het land van de verzender die de brief naar het juiste land stuurt. 2. De stad of gemeente staat in hoofdletters en in de landstaal van de geadresseerde. Het is de post van het land van de geadresseerde die de brief in de juiste brievenbus gooit. 3. Voor de postcode staat geen internationale landcode. 4. Het hele adres (behalve de landnaam)

Is wat u waarneemt waar?

Is wat u waarneemt waar? Wat we met onze zintuigen waarnemen, mondt meestal uit in interpretatie. Wat neemt u in de volgende afbeelding waar? 1. U ziet een aantal zwarte lijnen op een witte achtergrond. 2. U ziet een jonge dame. 3. U ziet een oude dame. Velen vinden dat twee van de drie antwoorden juist zijn en dat er één fout is. Toch zijn de drie antwoorden allemaal correct. De discussie begint vooral wanneer we de waarneming interpreteren (beoordelen). 1. De meesten gaan akkoord met het eerste antwoord omdat het dicht aanleunt bij een neutrale, objectieve waarneming. 2. Sommigen gaan akkoord met het tweede antwoord omdat ze zelf de waarneming interpreteren als een jonge dame. 3. Sommigen gaan akkoord met het derde antwoord omdat ze zelf de waarneming interpreteren als een oude dame. Dikwijls mondt een waarneming van dezelfde werkelijkheid uit in een misverstand, in tijdverlies, in discussie of in een ergere toestand. Twee tips om veilig over waarnemingen te communice

Wat is het verschil tussen 'yours sincerely' en 'sincerely yours'?

Wat is het verschil tussen yours sincerely en sincerely yours ? Yours sincerely is Brits Engels, sincerely yours is Amerikaans Engels. Brits Engels: yours faithfully, yours sincerely . Amerikaans Engels: faithfully yours, sincerely yours . Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Wat is het verschil tussen 'sincerely' en 'faithfully'?

Wat is het verschil tussen sincerely en faithfully ? U schrijft Yours faithfully wanneer u de naam van de geadresseerde niet kent. Yours faithfully is de afscheidsformule die u in het Engels moet combineren met een begroetingsformule zonder eigennaam. Yours sincerely is de afscheidsformule die u in het Engels moet combineren met een begroetingsformule met eigennaam. Dear Madam or Sir > Yours faithfully Dear Ms Fox > Yours sincerely Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Wat zijn veilige begroetingsformules?

Wat zijn veilige begroetingsformules? U schrijft veilig wanneer uw begroetingsformule bestaat uit een begroeting en een identificatie. Begroetingen behoren tot de beleefdheidsregels van een taal, een land, een cultuur. Die regels begrijpen, is soms moeilijk, vooral wanneer we internationaal werken. Wat verwacht een Franstalige die we in het Engels aanschrijven? Wat vindt de ontvanger belangrijk? Waar houdt de ontvanger niet van? In hoeverre kunt u rekening houden met de verwachtingen van de ontvanger(s)? Om veilig te communiceren, kunt u de volgende formule gebruiken: begroeting + identificatie. De formule past in vele talen en vele situaties, van formeel tot informeel. Ze lokt veel minder weerstand uit dan begroetingsformules zonder begroeting of zonder identificatie. Enkele voorbeelden: begroeting = geachte, beste, dag, hallo identificatie = heer, mevrouw, heer Wolf, mevrouw Vos, Dominique Geachte mevrouw Geachte heer Geachte mevrouw Vos Beste heer Wolf Dag Dominique

Gebruikt u veilige Duitse begroetings- en afscheidsformules?

Gebruikt u veilige Duitse begroetings- en afscheidsformules? Kies formules die passen voor zowel mensen met Duits als moedertaal als mensen die Duits gebruiken als tweede of derde taal. De volgende lijst met Duitstalige formules passen in hedendaagse, professionele e-mails. Vele ontvangers van uw e-mails zullen u als een professionele, sympathieke en correcte persoon zien. Begroetingsformules: Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau Fuchs, Sehr geehrter Herr Wolf, Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen Guten Tag, sehr geehrter Herr Wolf, Guten Tag, Frau Fuchs, Guten Tag, lieber Herr Wolf, Liebe Frau Fuchs, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen Liebe Dominique, Lieber Dominique, Tag Dominique, Guten Morgen Dominique, Afscheidsformules van formeel naar informeel: Hochachtungsvoll (zeldzaam, heel formeel en negatieve bijbetekenis) Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichem Gruß Freundliche Grüße Viele liebe Grüße Liebe Grüße Alles Gute Aandacht: best en

Gebruikt u veilige Engelse begroetings- en afscheidsformules?

Gebruikt u veilige Engelse begroetings- en afscheidsformules? Kies formules die passen voor zowel mensen met Engels als moedertaal als mensen die Engels gebruiken als tweede of derde taal. De volgende Engelstalige formules passen in hedendaagse, professionele e-mails. De lijst bevat een selectie die u helpt om veilig te communiceren met Britten, Amerikanen, Finnen, Indiërs, … Gebruikt u de volgende hedendaagse beleefdheidsformules? Vele ontvangers van uw e-mails zullen u als een professionele, sympathieke en correcte persoon zien. Begroetingsformules: Dear Madam, dear Sir Dear Ms Fox Dear Mr Wolf Dear Colleagues Dear Dominique Goodday Dominique Hi Dominique Afscheidsformules van formeel naar informeel: Respectfully yours Respectfully Best regards Kind regards Warm regards Regards Have a nice day Thank you Greetings Thanks Bye Hoewel u hier goede voorbeelden vindt, is elke situatie uniek en vatbaar voor andere keuzes. Extra steun vindt u op de volgende hyperlinks. 1. Voor

Zijn begroetings- en afscheidsformules in e-mail ouderwets?

Zijn begroetings- en afscheidsformules in e-mail ouderwets? Nee, de meeste ontvangers verwachten een hedendaagse begroeting en een gepast afscheid. Gebruikt u de volgende hedendaagse beleefdheidsformules? Vele ontvangers van uw e-mails zullen u als een professionele, sympathieke en correcte persoon zien. Begroetingsformules: Geachte mevrouw, geachte heer Geachte mevrouw Wolf Geachte collega's Beste mevrouw Wolf Beste collega's Beste Dominique Dag collega's Dag Dominique Goedemorgen collega's Goedemiddag Dominique Afscheidsformules van formeel naar informeel: Hoogachtend (zeldzaam) Met vriendelijke groet Vriendelijke groet Met vriendelijke groeten Vriendelijke groeten Vele groeten Vele groetjes Groetjes Aandacht: 'beste' en 'beleefde' kan ook i.p.v. 'vriendelijke'. Hoewel u hier goede voorbeelden vindt, is elke situatie uniek en vatbaar voor andere keuzes. Extra steun vindt u op de volgende hyperlinks. 1. Voor speci

Hoe vermijdt u ouderwetse taal?

Hoe vermijdt u ouderwetse taal? Kies hedendaagse woorden uit de lijst op www.onzetaal.nl . Ik kreeg zonet een e-mail met de volgende zin: "Wij hebben het genoegen U in bijlage onze orderbevestiging te laten toekomen." Ik was verbaasd. Die e-mail kwam van een multimediabedrijf met een hip imago en jonge werknemers. Daar verwacht ik een zin in de volgende stijl: "Als bijlage vindt u uw orderbevestiging." Dat is kort, duidelijk en hedendaags. Op http://www.onzetaal.nl/advies/ouderwets.php vindt u een inspirerende lijst om ouderwetse taal te vervangen door hedendaagse. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Hoe wordt u toleranter?

Hoe wordt u toleranter? Gebruik de tolerantietruc . Zijn er mensen die u niet bevallen? Personen die u ergeren? Wilt u zich beter voelen wanneer u aan die mensen denkt? Wilt u zich beter voelen wanneer u met die mensen in gesprek bent? Of wilt u misschien geen begrip hebben voor die mensen? Wilt u die personen niet tolereren? Prima, gebruik de tolerantietruc dan niet. De tolerantietruc 1. Denk aan iemand die u heeft geërgerd. Beeld u in dat u tegenover elkaar staat. 2. Verplaats u in die persoon. Spring als het ware in zijn/haar schoenen. Zie de wereld uit zijn/haar ogen. Hoor met zijn/haar oren. 3. Kijk met uw nieuwe ogen naar uzelf. Denk met uw nieuwe hersenen. Neem - voor een ogenblik - zijn/haar overtuigingen over. En glimlach. 4. Stel u nu een derde persoon voor: iemand die u bevalt en die u respecteert. Observeer hoe die derde persoon de situatie neutraal waarneemt. Wat denkt die persoon? 5. Zweef terug naar uw positie, in uw schoenen. Geniet. De tolerantietruc werk