Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2016 tonen

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst?

Herhaalt u de inhoud van de titel  in uw tekst? Ja, zo zorgt u ervoor dat de lezer altijd de volledige boodschap heeft.  Deze kantoortip komt uit gouden regel 27 van het boek  Helder schrijven : voeg een relevante titel of onderwerpregel toe aan het document . Zodra u uw tekst aan de lezer bezorgt, bestaat het risico dat de lezer: de titel overslaat en meteen de tekst leest; de tekst bewerkt en hergebruikt met een nieuwe titel, of zelfs zonder titel. Herhaal daarom de woorden uit de titel in de bijhorende tekst. Dat principe geldt ook voor onderwerpregels en betreftregels in e-mails en brieven. Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.helderschrijven.info .

Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst?

Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst? Ja, de belangrijke woorden herhalen we of vervangen we door voornaamwoorden die duidelijk naar het originele woord verwijzen. Deze kantoortip komt uit gouden regel 15 van het boek Helder schrijven : kies doeltreffende woorden. De lezer neemt een professionele tekst liefst één keer door. De lezer zal de boodschap bijgevolg sneller begrijpen als hetzelfde woord telkens hetzelfde concept aanduidt. We geven in professionele teksten dus de voorkeur aan de doeltreffendheid en niet aan de schoonheid van de tekst. Wanneer we om herhaling te vermijden een zelfstandig naamwoord door een voornaamwoord vervangen, zorgen we ervoor dat het voornaamwoord dicht genoeg bij het antecedent (het zelfstandige naamwoord) staat. Het is belangrijk dat de lezer de zin niet verkeerd kan interpreteren. Is de betekenis toch dubbelzinnig? Dan herhalen we het zelfstandige naamwoord. Velen herinneren zich hoe de leerkracht Nederlands de raad