Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2018 tonen

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten?

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten? Ja, een leesbare wetenschappelijke of technische tekst bevat meer actieve zinnen dan passieve. Het is de 21e eeuw. Hoog tijd om hedendaagse technische teksten te schrijven. Vroeger was bijvoorbeeld passief schrijven de norm in technische en wetenschappelijke teksten. Nu beperken we het aantal passieve zinnen en schrijven we meer actief. Getuige daarvan de richtlijnen van de KU Leuven . Enkele werkwoorden die in actief geformuleerde wetenschappelijke of technische teksten voorkomen: aantonen analyseren  bepalen  eindigen als/in  gebeuren  identificeren  tonen  uitmonden in Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu .

Heeft het Duits een dt-regel?

Heeft het Duits een dt-regel? Nee, de regelmatige werkwoorden hebben een voltooid deelwoord op -t. De Duitse spellingsregel voor de verleden tijd van regelmatige werkwoorden is eenduidig: -te en -t. Enkele voorbeelden: sagen - sag te - gesag t spielen - spiel te - gespiel t kochen - koch te - gekoch t kaufen - kauf te - gekauf t fragen - frag te - gefrag t Bij werkwoorden met een stam op -d of -t hoort een -e tussen de stam en de uitgang: anwenden - wend e te an - angewend e t antworten - antwort e te - geantwort e t Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu .