Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 tonen

Is het nuttig om onze woorden te wikken?

Is het nuttig om onze woorden te wikken? Ja, vooral wanneer het belangrijk is om doel te treffen. In sommige situaties is het niet vanzelfsprekend om uw doel te bereiken. Dat kan in een gesprek, een ontmoeting, een e-mail, een verslag, een vergadering of om het even welke context zijn. Als het belangrijk is om doel te treffen, is woorden wikken en wegen een gouden stap. Er is namelijk een verband tussen woorden en denken. Zelfs tussen woorden, denken en doen. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u in deze video op YouTube (1:48):  https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU   Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu .

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten?

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten? Ja, een leesbare wetenschappelijke of technische tekst bevat meer actieve zinnen dan passieve. Het is de 21e eeuw. Hoog tijd om hedendaagse technische teksten te schrijven. Vroeger was bijvoorbeeld passief schrijven de norm in technische en wetenschappelijke teksten. Nu beperken we het aantal passieve zinnen en schrijven we meer actief. Getuige daarvan de richtlijnen van de KU Leuven . Enkele werkwoorden die in actief geformuleerde wetenschappelijke of technische teksten voorkomen: aantonen analyseren  bepalen  eindigen als/in  gebeuren  identificeren  tonen  uitmonden in Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu .

Heeft het Duits een dt-regel?

Heeft het Duits een dt-regel? Nee, de regelmatige werkwoorden hebben een voltooid deelwoord op -t. De Duitse spellingsregel voor de verleden tijd van regelmatige werkwoorden is eenduidig: -te en -t. Enkele voorbeelden: sagen - sag te - gesag t spielen - spiel te - gespiel t kochen - koch te - gekoch t kaufen - kauf te - gekauf t fragen - frag te - gefrag t Bij werkwoorden met een stam op -d of -t hoort een -e tussen de stam en de uitgang: anwenden - wend e te an - angewend e t antworten - antwort e te - geantwort e t Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu .