Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2011 tonen

Wat hebt u nodig in een conflict?

Wat hebt u nodig in een conflict? Liefde. Heb liefde voor de mensheid, de wereld, ons universum en u vindt de kracht om met conflicten om te gaan. Die liefde geeft u een bredere kijk en daardoor energie – of zelfs het nodige lef. Liefde is een belangrijke waarde, ook in aikido (een Japanse krijgskunst). Ueshiba Morihei, de grootmeester van aikido, noemde aikido the martial art of love en niet the martial art of violence . Liefde is de basis voor vrede en harmonie. Enkel als de attitude van een aikidoka vredevol en geweldloos is, kan de aikidoka geweld verslaan en harmonie brengen in een situatie. Die wijsheid uit aikido is universeel en kunt u gerust toepassen op een conflictsituatie op kantoor, op de werkvloer, thuis, … Wilt u meer informatie over het thema?  Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk telefoonalfabet dicteert u?

Met welk telefoonalfabet dicteert u? U kunt ofwel met een erkend telefoonalfabet dicteren ofwel met algemene, duidelijke woorden die u zelf spontaan vindt. Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt spellen met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. Als u het gepaste woord uit een telefoonalfabet niet kent, volstaat een duidelijk woord waarvan de kans hoog is dat de ontvanger het kent. Kies bijvoorbeeld een van de volgende vier tips. 1. Een persoonsnaam die gekend is bij verschillende generaties: Jan, Frederik, Maria, Els, Dirk, Piet, Isabelle, … 2. Een maand : januari, februari, maart, … 3. Een dag : maandag, vrijdag, zondag, … 4. Een gekende geografische naam : Parijs, Brussel, Duitsland, Italië, Amsterdam, … Bijvoorbeeld: a van Antwerpen i van Isabelle k van Keulen i van Isabelle d van dinsdag o van oktober Wilt u meer informatie over het thema?  Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Duits?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Duits? Met wie zoals in a wie Anton . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Duits verbinden we letter en woord met het voorzetsel wie . De meest gangbare telefoonalfabetten in de Duitstalige wereld: http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonalphabet . Bijvoorbeeld: w wie Wilhelm i wie Ida e wie Emil Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Frans?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Frans? Met comme zoals in a comme Anatole . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Frans verbinden we letter en woord met het voorzetsel comme . Het meest gangbare alfabet in de Franstalige wereld: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_t%C3%A9l%C3%A9phonique_fran%C3%A7ais . Bijvoorbeeld: c comme Célestin o comme Oscar m comme Marcel m comme Marcel e comme Eugène Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Engels?

Met welk voorzetsel gebruikt u het telefoonalfabet in het Engels? Met for zoals in a for alfa . Als u een naam, een e-mailadres of een referentienummer helder wilt dicteren met een alfabet, kunt u zowel de letter als het bijhorende, eenduidige woord zeggen. In het Engels verbinden we letter en woord met het voorzetsel for . Het meest gangbare alfabet is het NAVO-alfabet: http://en.wikipedia.org/wiki/NATO_phonetic_alphabet . Bijvoorbeeld: f for Foxtrot o for Oscar r for Romeo Wilt u meer informatie over het thema? Neem  contact  op met Greet of bezoek de website:  http://www.lerencommuniceren.eu .