Hoe gebruikt u leestekens?

Hoe gebruikt u leestekens? Kies de gepaste leestekens opdat de lezer een heldere, eenduidige boodschap kan lezen.Vertaling en bewerking van de illustratie

Een professor schreef de volgende woorden op het bord en vroeg aan de studenten om de gepaste leestekens toe te voegen:
"Een vrouw zonder haar man is niets waard."

Alle mannelijke studenten schreven:
"Een vrouw, zonder haar man, is niets waard."

Alle vrouwelijke studenten schreven:
"Een vrouw: zonder haar, man is niets waard."

De kracht van leestekens...

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.