Hoe schrijft u naar een Duits adres volgens de DIN 5008 van april 2011?

Hoe schrijft u naar een Duits adres volgens de DIN 5008 van april 2011? U schrijft het adres bijna zoals de BNB-norm in België. Een groot verschil is de deelgemeente (der Ortsteilname): die staat in Duitse adressen boven de straat of de postbus.

Herrn Mark Schlau
Haaren
Jülicher Straße 789
52070 AACHEN
DUITSLAND

Haaren is een deelgemeente van Aken en staat volgens de Belgische norm nooit boven de straat. Toch vertonen de Duitse norm en de Belgische norm vele gelijkenissen. Ze raden het volgende aan voor internationale adressen:

1. Het land staat onderaan in hoofdletters en in de landstaal van de verzender. Het is trouwens de post van het land van de verzender die de brief naar het juiste land stuurt.
2. De stad of gemeente staat in hoofdletters en in de landstaal van de geadresseerde. Het is de post van het land van de geadresseerde die de brief in de juiste brievenbus gooit.
3. Voor de postcode staat geen internationale landcode.
4. Het hele adres (behalve de landnaam) staat zoveel mogelijk in de taal van het land van de geadresseerde.

Voor wie het zich afvraagt: Herrn mag volgens DIN ofwel op de regel van de naam staan ofwel op de voorafgaande regel.

Herrn
Mark Schlau
Haaren
Jülicher Straße 789
52070 AACHEN
DUITSLAND

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Is wat u waarneemt waar?

Is wat u waarneemt waar? Wat we met onze zintuigen waarnemen, mondt meestal uit in interpretatie.

Wat neemt u in de volgende afbeelding waar?

1. U ziet een aantal zwarte lijnen op een witte achtergrond.
2. U ziet een jonge dame.
3. U ziet een oude dame.Velen vinden dat twee van de drie antwoorden juist zijn en dat er één fout is. Toch zijn de drie antwoorden allemaal correct. De discussie begint vooral wanneer we de waarneming interpreteren (beoordelen).

1. De meesten gaan akkoord met het eerste antwoord omdat het dicht aanleunt bij een neutrale, objectieve waarneming.
2. Sommigen gaan akkoord met het tweede antwoord omdat ze zelf de waarneming interpreteren als een jonge dame.
3. Sommigen gaan akkoord met het derde antwoord omdat ze zelf de waarneming interpreteren als een oude dame.

Dikwijls mondt een waarneming van dezelfde werkelijkheid uit in een misverstand, in tijdverlies, in discussie of in een ergere toestand. Twee tips om veilig over waarnemingen te communiceren:

Tip 1 = splits wat u waarneemt enerzijds en wat u interpreteert anderzijds.
Tip 2 = kies hoe u de waarneming interpreteert (kies als het ware om de oude dan wel de jonge dame te zien).

Met die veilige tips voorkomt u misverstanden en tijdverlies.


Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Wat is het verschil tussen 'yours sincerely' en 'sincerely yours'?

Wat is het verschil tussen yours sincerely en sincerely yours? Yours sincerely is Brits Engels, sincerely yours is Amerikaans Engels.

Brits Engels: yours faithfully, yours sincerely.
Amerikaans Engels: faithfully yours, sincerely yours.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Wat is het verschil tussen 'sincerely' en 'faithfully'?

Wat is het verschil tussen sincerely en faithfully? U schrijft Yours faithfully wanneer u de naam van de geadresseerde niet kent.

Yours faithfully is de afscheidsformule die u in het Engels moet combineren met een begroetingsformule zonder eigennaam. Yours sincerely is de afscheidsformule die u in het Engels moet combineren met een begroetingsformule met eigennaam.

Dear Madam or Sir > Yours faithfully
Dear Ms Fox > Yours sincerely


Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.