Is het nuttig om onze woorden te wikken?


Is het nuttig om onze woorden te wikken? Ja, vooral wanneer het belangrijk is om doel te treffen.

In sommige situaties is het niet vanzelfsprekend om uw doel te bereiken. Dat kan in een gesprek, een ontmoeting, een e-mail, een verslag, een vergadering of om het even welke context zijn.

Als het belangrijk is om doel te treffen, is woorden wikken en wegen een gouden stap. Er is namelijk een verband tussen woorden en denken. Zelfs tussen woorden, denken en doen. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u in deze video op YouTube (1:48): https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU 

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten?

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten? Ja, een leesbare wetenschappelijke of technische tekst bevat meer actieve zinnen dan passieve.

Het is de 21e eeuw. Hoog tijd om hedendaagse technische teksten te schrijven. Vroeger was bijvoorbeeld passief schrijven de norm in technische en wetenschappelijke teksten. Nu beperken we het aantal passieve zinnen en schrijven we meer actief.

Getuige daarvan de richtlijnen van de KU Leuven.

Enkele werkwoorden die in actief geformuleerde wetenschappelijke of technische teksten voorkomen:
 • aantonen
 • analyseren 
 • bepalen 
 • eindigen als/in 
 • gebeuren 
 • identificeren 
 • tonen 
 • uitmonden in
Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Heeft het Duits een dt-regel?

Heeft het Duits een dt-regel? Nee, de regelmatige werkwoorden hebben een voltooid deelwoord op -t.

De Duitse spellingsregel voor de verleden tijd van regelmatige werkwoorden is eenduidig: -te en -t.

Enkele voorbeelden:

sagen - sagte - gesagt
spielen - spielte - gespielt
kochen - kochte - gekocht
kaufen - kaufte - gekauft
fragen - fragte - gefragt

Bij werkwoorden met een stam op -d of -t hoort een -e tussen de stam en de uitgang:

anwenden - wendete an - angewendet
antworten - antwortete - geantwortet

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Hoe gebruikt u die, deze, dit en dat in een tekst?

Hoe gebruikt u die, deze, dit en dat in een tekst? Deze en dit verwijzen naar wat volgt, die en dat verwijzen naar wat ervoor staat.

De verwijswoorden die in een driedimensionale context naar ver verwijzen, verwijzen in een tweedimensionale context naar boven.

De verwijswoorden die in een driedimensionale context naar dichtbij verwijzen, verwijzen in een tweedimensionale context naar onder.
A. Naar boven verwijzen:
 • We nemen drie maatregelen. Daarmee lossen we de crisis op.
 • We nemen drie maatregelen. Die zullen de crisis oplossen.
 • We gebruiken het crisishandboek. Dat zal ons helpen om de crisis goed aan te pakken.
B. Naar onder verwijzen:
 • We lossen de crisis hiermee op: ....
 • We pakken de crisis aan met deze maatregelen:
 1. Maatregel 1
 2. Maatregel 2
 3. Maatregel 2
 • De crisis heeft vooral dit tot gevolg: ...
C. Hier, dit en deze hebben een extra tweedimensionale toepassing. Ze verwijzen naar de hele tekst zelf:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst?

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst? Ja, zo zorgt u ervoor dat de lezer altijd
de volledige boodschap heeft. 


Deze kantoortip komt uit gouden regel 27 van het boek Helder schrijven:
voeg een relevante titel of onderwerpregel toe
aan het document.

Zodra u uw tekst aan de lezer bezorgt, bestaat het risico dat de lezer:

 • de titel overslaat en meteen de tekst leest;
 • de tekst bewerkt en hergebruikt met een nieuwe titel, of zelfs zonder titel.

Herhaal daarom de woorden uit de titel in de bijhorende tekst. Dat principe geldt ook voor onderwerpregels en betreftregels in e-mails en brieven.Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.