Heeft het Duits een dt-regel?

Heeft het Duits een dt-regel? Nee, de regelmatige werkwoorden hebben een voltooid deelwoord op -t.

De Duitse spellingsregel voor de verleden tijd van regelmatige werkwoorden is eenduidig: -te en -t.

Enkele voorbeelden:

sagen - sagte - gesagt
spielen - spielte - gespielt
kochen - kochte - gekocht
kaufen - kaufte - gekauft
fragen - fragte - gefragt

Bij werkwoorden met een stam op -d of -t hoort een -e tussen de stam en de uitgang:

anwenden - wendete an - angewendet
antworten - antwortete - geantwortet

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Hoe gebruikt u die, deze, dit en dat in een tekst?

Hoe gebruikt u die, deze, dit en dat in een tekst? Deze en dit verwijzen naar wat volgt, die en dat verwijzen naar wat ervoor staat.

De verwijswoorden die in een driedimensionale context naar ver verwijzen, verwijzen in een tweedimensionale context naar boven.

De verwijswoorden die in een driedimensionale context naar dichtbij verwijzen, verwijzen in een tweedimensionale context naar onder.
A. Naar boven verwijzen:
 • We nemen drie maatregelen. Daarmee lossen we de crisis op.
 • We nemen drie maatregelen. Die zullen de crisis oplossen.
 • We gebruiken het crisishandboek. Dat zal ons helpen om de crisis goed aan te pakken.
B. Naar onder verwijzen:
 • We lossen de crisis hiermee op: ....
 • We pakken de crisis aan met deze maatregelen:
 1. Maatregel 1
 2. Maatregel 2
 3. Maatregel 2
 • De crisis heeft vooral dit tot gevolg: ...
C. Hier, dit en deze hebben een extra tweedimensionale toepassing. Ze verwijzen naar de hele tekst zelf:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst?

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst? Ja, zo zorgt u ervoor dat de lezer altijd
de volledige boodschap heeft. 


Deze kantoortip komt uit gouden regel 27 van het boek Helder schrijven:
voeg een relevante titel of onderwerpregel toe
aan het document.

Zodra u uw tekst aan de lezer bezorgt, bestaat het risico dat de lezer:

 • de titel overslaat en meteen de tekst leest;
 • de tekst bewerkt en hergebruikt met een nieuwe titel, of zelfs zonder titel.

Herhaal daarom de woorden uit de titel in de bijhorende tekst. Dat principe geldt ook voor onderwerpregels en betreftregels in e-mails en brieven.Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.

Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst?


Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst? Ja, de belangrijke woorden herhalen we of vervangen we door voornaamwoorden die duidelijk naar het originele woord verwijzen.


Deze kantoortip komt uit gouden regel 15 van het boek Helder schrijven:
kies doeltreffende woorden.

De lezer neemt een professionele tekst liefst één keer door. De lezer zal de boodschap bijgevolg
sneller begrijpen als hetzelfde woord telkens hetzelfde concept aanduidt. We geven in professionele teksten dus de voorkeur aan de doeltreffendheid en niet aan de schoonheid van de tekst.


Wanneer we om herhaling te vermijden een zelfstandig naamwoord door een voornaamwoord vervangen, zorgen we ervoor dat het voornaamwoord dicht genoeg bij het antecedent (het zelfstandige naamwoord) staat. Het is belangrijk dat de lezer de zin niet verkeerd kan interpreteren. Is de betekenis toch dubbelzinnig? Dan herhalen we het zelfstandige naamwoord.


Velen herinneren zich hoe de leerkracht Nederlands de raad gaf om synoniemen te zoeken in plaats van dezelfde woorden te herhalen. Dat principe geldt inderdaad voor literaire of creatieve teksten, niet voor zakelijke, professionele teksten.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.

Hoe nodigt u uw medewerkers uit voor een interne training?

Hoe nodigt u uw medewerkers uit voor een interne training? Met een uitnodiging die zowel aanspoort als vermaakt.

Jos Dejongh ontdekte in de lente van 2015 het boek Helder schrijven en besloot om de medewerkers van zijn bouwonderneming een schrijftraining te geven. Het is voor hem belangrijk dat elke medewerker professioneel overkomt. Correcte, heldere en lezersgerichte e-mails en documenten passen bij het imago van Jos Dejongh Algemene Bouwonderneming. Daarom heeft hij tijd gestopt in de volgende uitnodiging die zowel aanspoort als vermaakt. Gevolg: de genodigden vonden het een topinitatief en kwamen enthousiast naar de training.

Beste Collega’s,

Omdat goeie, correcte communicatie belangrijk is, en omdat ikzelf ook niet zonder fouten kan schreiven, heb ik besloten om met z’n allen een treining te volgen van Greet De Baets.
Zij heeft een boek geschreven “Helder Schrijven” (ligt bij Kathleen) waarin ze op een heel bevattelijke manier uitlegt hoe zonder fauten te schrijven.

De cursus gaan we gezamenlijk bij ons in ’t zaaltje volgen op donderdag 3 september en 17 september, van 9.00 u tot 12.30 u. blokkeer alvast jullie agenda op deze data.
Als voorbereiding vraagt Greet om reets een aantal meels die ieder van ons verzonden heeft (eventueel zonder hoofding) toe te sturen.
Ik denk dat Nel die best verzameldt en doorstuurdt naar Greet.

Ik reken op ieders medewerking.

Merci.

Zijn inspanning heeft geloond. Ondertussen schrijft de firma helder en denken we met plezier terug aan onze actieve, ontspannen schrijftraining.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.