Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten?

Schrijven we actieve zinnen in wetenschappelijk-technische teksten? Ja, een leesbare wetenschappelijke of technische tekst bevat meer actieve zinnen dan passieve.

Het is de 21e eeuw. Hoog tijd om hedendaagse technische teksten te schrijven. Vroeger was bijvoorbeeld passief schrijven de norm in technische en wetenschappelijke teksten. Nu beperken we het aantal passieve zinnen en schrijven we meer actief.

Getuige daarvan de richtlijnen van de KU Leuven.

Enkele werkwoorden die in actief geformuleerde wetenschappelijke of technische teksten voorkomen:
  • aantonen
  • analyseren 
  • bepalen 
  • eindigen als/in 
  • gebeuren 
  • identificeren 
  • tonen 
  • uitmonden in
Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten