Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst?


Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst? Ja, de belangrijke woorden herhalen we of vervangen we door voornaamwoorden die duidelijk naar het originele woord verwijzen.


Deze kantoortip komt uit gouden regel 15 van het boek Helder schrijven:
kies doeltreffende woorden.

De lezer neemt een professionele tekst liefst één keer door. De lezer zal de boodschap bijgevolg
sneller begrijpen als hetzelfde woord telkens hetzelfde concept aanduidt. We geven in professionele teksten dus de voorkeur aan de doeltreffendheid en niet aan de schoonheid van de tekst.


Wanneer we om herhaling te vermijden een zelfstandig naamwoord door een voornaamwoord vervangen, zorgen we ervoor dat het voornaamwoord dicht genoeg bij het antecedent (het zelfstandige naamwoord) staat. Het is belangrijk dat de lezer de zin niet verkeerd kan interpreteren. Is de betekenis toch dubbelzinnig? Dan herhalen we het zelfstandige naamwoord.


Velen herinneren zich hoe de leerkracht Nederlands de raad gaf om synoniemen te zoeken in plaats van dezelfde woorden te herhalen. Dat principe geldt inderdaad voor literaire of creatieve teksten, niet voor zakelijke, professionele teksten.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.