Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst?

Herhaalt u de inhoud van de titel in uw tekst? Ja, zo zorgt u ervoor dat de lezer altijd
de volledige boodschap heeft. 


Deze kantoortip komt uit gouden regel 27 van het boek Helder schrijven:
voeg een relevante titel of onderwerpregel toe
aan het document.

Zodra u uw tekst aan de lezer bezorgt, bestaat het risico dat de lezer:

  • de titel overslaat en meteen de tekst leest;
  • de tekst bewerkt en hergebruikt met een nieuwe titel, of zelfs zonder titel.

Herhaal daarom de woorden uit de titel in de bijhorende tekst. Dat principe geldt ook voor onderwerpregels en betreftregels in e-mails en brieven.Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.

Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst?


Mogen we woorden herhalen in een professionele tekst? Ja, de belangrijke woorden herhalen we of vervangen we door voornaamwoorden die duidelijk naar het originele woord verwijzen.


Deze kantoortip komt uit gouden regel 15 van het boek Helder schrijven:
kies doeltreffende woorden.

De lezer neemt een professionele tekst liefst één keer door. De lezer zal de boodschap bijgevolg
sneller begrijpen als hetzelfde woord telkens hetzelfde concept aanduidt. We geven in professionele teksten dus de voorkeur aan de doeltreffendheid en niet aan de schoonheid van de tekst.


Wanneer we om herhaling te vermijden een zelfstandig naamwoord door een voornaamwoord vervangen, zorgen we ervoor dat het voornaamwoord dicht genoeg bij het antecedent (het zelfstandige naamwoord) staat. Het is belangrijk dat de lezer de zin niet verkeerd kan interpreteren. Is de betekenis toch dubbelzinnig? Dan herhalen we het zelfstandige naamwoord.


Velen herinneren zich hoe de leerkracht Nederlands de raad gaf om synoniemen te zoeken in plaats van dezelfde woorden te herhalen. Dat principe geldt inderdaad voor literaire of creatieve teksten, niet voor zakelijke, professionele teksten.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.helderschrijven.info.