Schrijft u een leesteken na een aanspreking in Duitse correspondentie?

Schrijft u een leesteken na een aanspreking in Duitse correspondentie? U schrijft ofwel een komma ofwel een uitroepteken na een Duitse aanspreking.

Meestal ziet u een komma na een aanspreking in het Duits. Het eerste woord dat daarop volgt, begint met een kleine letter tenzij het altijd een hoofdletter heeft (zoals bijv. een zelfstandig naamwoord in het Duits).

Sehr geehrte Frau Merkel,

wie wir Ihnen schon am 1. Januar 2011 mitgeteilt haben ...

De aanspreking kunt u ook met een uitroepteken afsluiten. Dat is populair in Oostenrijk en heeft niet dezelfde schreeuwerige betekenis als in het Nederlands. In Zwitserland kan de aanspreking ook eindigen zonder leesteken, zoals dat in het Nederlands en Engels ook kan. In die gevallen, uitroepteken of geen leesteken, begint de tekst altijd met een hoofdletter.

Sehr geehrte Frau Merkel!

Wie wir Ihnen schon am 1. Januar 2011 mitgeteilt haben ...

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten