Hoe voert u een gesprek tijdens een zakenlunch?

Hoe voert u een gesprek tijdens een zakenlunch? Zorg ervoor dat u minder aan het woord bent dan uw gesprekspartner. Dan is de kans groot dat de ander u bijzonder aangenaam gezelschap vond.

Of u nu interessants te vertellen hebt of niet, het is nu eenmaal zo dat de meeste mensen zich beter voelen wanneer ze zelf vertellen dan wanneer ze luisteren.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Schrijft u een komma na de aanhef?

Schrijft u een komma na de aanhef? Zowel een aanhef met komma als zonder komma is correct. Wees consequent. Schrijft u een komma na de aanhef? Schrijf dan ook een komma na de slotformule. Pas de regel niet alleen consequent toe in één e-mail, fax of brief, pas hem toe in uw hele correspondentie.

Aanhef en slotformules (ook wel begroetings- en afscheidformules of aanschrijvingen en afsluitingen) worden langzaam maar zeker hedendaagser. De trend in de internationale schrijfwereld ontwikkelt naar formules zonder komma. Sommige landen leggen de trend vast in afspraken of normen. Voor België legde de BIN-norm (Belgisch Instituut voor Normalisatie) sinds 1992 al vast dat zowel de vorm zonder komma als met komma correct is. De laatste versie dateert van 2002 en bleef op dat vlak ongewijzigd.

Vraagt u mijn advies? Ik raad de vorm zonder komma aan:

  • het spaart tijd en moeite.
  • het is waarschijnlijk de vorm van de toekomst.
Meer info hierover vindt u in de volgende reputabele bronnen:

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.

Waarom zou u letten op een goede buikademhaling?

Waarom zou u letten op een goede buikademhaling? Omdat u met een goede buikademhaling kalmer en gezonder wordt.

Buikademhalen is ademhalen met het middenrif, de spierkracht uit het midden van het lichaam. Borstademhaling gaat daarentegen via kleinere spiertjes tussen de ribben. Is ‘borst vooruit’ dan wel de juiste houding? Velen gebruiken uitgesproken borstademhaling wanneer ze bewust diep willen ademhalen. Dat belast het organisme veel meer dan buikademhaling. De longen halen minder zuurstof binnen, het hart klopt sneller en het kost overbodige zuurstof omdat het van het lichaam meer inspanning vraagt.
Bij buikademhaling gebruiken we de volledige longcapaciteit. Bij geforceerde borstademhaling is de buik altijd ingetrokken en dus de onderkant van de longen ingedrukt bij het inademen. Er kan minder lucht in. De ribben zijn dan alleen door grote kracht uit elkaar te bewegen.

Professionele sprekers (tolken, radiojournalisten, tv-presentatoren, ...), muzikanten van blaasinstrumenten en zangers gebruiken buikademhaling: de spieren in de borst worden zoveel mogelijk ontspannen gehouden. Daardoor treedt er geen spanning in de keel op, kunnen ze gemakkelijk kopstemstand van de stembanden voorkomen en zal de adem de grootste snelheid hebben in de voorkant van de luchtpijp en onderin de mondholte. Dat zijn de juiste voorwaarden voor het spelen of spreken met een volle, warme toon. Bovendien zijn de geluiden die horen bij het ademhalen, het openen en sluiten van de mond, en het slikken veel discreter.
Bij geforceerde borstademhaling leveren de spieren rond de bronchiën (de buizen die de longen verbinden met de luchtpijp) ademdruk. Dat veroorzaakt spanning in de spieren en hoge bloeddruk in de aderen van de borst, schouders, nek en het hoofd. De keel wordt nauw en gespannen. Dat effect klinkt niet goed, vooral omdat de adem dan de grootste snelheid heeft in de achterkant van de luchtpijp en bovenin de mondholte.

Er zijn ook veel medische redenen die maken dat buikademhaling beter is dan geforceerde borst ademhaling. Een belangrijke daarvan is dat buikademhaling stressverlagend werkt.

Kortom, de buikademhaling brengt niets dan voordelen mee. Hoe doet u dat? U vindt een vlugge en goede ademtip in de kantoortip van 19 mei 2009.

Wilt u meer informatie over het thema? Neem contact op met Greet of bezoek de website: http://www.lerencommuniceren.eu.